Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných


při skupinové  i individuální práci jsou zadávány úkoly podle individuální úrovně žáků
učitel pro nadaného žáka připravuje školní práci, která odpovídá a rozvíjí jeho nadání
škola podle možností nabízí všestrannou nabídku povinně-volitelných předmětů
učitel respektuje individuální časové tempo a postupy řešení
škola vede nadané žáky k prezentaci školy na veřejnosti a účasti na odborných soutěžích
žáci dosahující vynikajících výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mají možnost studovat podle individuálně upravených  vzdělávacích plánů (termínované zkoušení, úlevy z výuky, samostatné studium….)

 Školní družina

          Činnost školní družiny jako prvku volnočasové aktivity  je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelka se seznámila s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se zapojila do sestavování tohoto programu. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování.Zájmové kroužky


         Škola nabízí  žákům zájmové kroužky se sportovním, tanečním, hudebním nebo vzdělávacím zaměřením. Řada žáků pracuje v hudebním a výtvarném oboru ZUŠ.

 

zpět